دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

برداشتن بار سنگین و شیفت‌کاری بر توان باروری زنان تأثیر منفی دارد

تحقیق تازه‌ای که از سوی دانشکدة بهداشت عمومی تی. اچ. چان / T.H. Chan هاروارد انجام شده است، عنوان می‌کند، زنانی که دارای مشاغل وابسته به کار جسمانی هستند ممکن است دچار کاهش توان باروری شوند. شیفت‌های کاری که در ساعات خارج از ساعات کار روزانه ادامه می‌یابند نیز می‌توانند همین تأثیر را داشته باشند.

آیا شیرین‌بیان قدرت باروری را کاهش می‌دهد؟

ریشة شیرین‌بیان به خاطر ترکیبات احتمالی ضد سرطان خود مورد ستایش قرار گرفته است، و گاهی اوقات به خاطر گرگرفتگی و دیگر علایم یائسگی خریداری می‌شود. اما بر اساس یک مطالعة جدید، شیرین بیان ممکن است بر توانایی باروری در زنان اثرات منفی داشته باشد.