دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

هیچ‌گونه شواهد علمی برای حمایت از دعاوی بسیاری از این محصولات در مورد تأثیر آنها بر عملکرد نعوظ، میل جنسی و عملکرد جنسی به دست نیامده، و احتمال می‌رود که برخی از این محصولات ناایمن باشند.

وقتی پای ارگاسم انسانی به میان می‌آید تحقیق بدواً بر این موضوع متمرکز می‌شود که این احساس لذت شدید جنسی چطور تکامل یافته است. در یک مطالعة تازه، محقق در مورد یکی از موارد نسبتاً تحت مطالعة انسان به کاوش عمیق پرداخته است: ارگاسم چگونه مغز را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟

رشد جهانی خطر مقاومت آنتوبیوتیکی، سازمان بهداشت جهانی (WHO) را بر آن داشت تا دستورالعمل درمان سه بیماری واگیردار جنسی (STDs) را مورد تجدید نظر قرار دهد: سوزاک، سیفلیس و کلامیدیاdia. سازمان بهداشت جهانی می‌گوید که در مجموع آنتی‌بیوتیک‌ها هر سه بیماری واگیردار جنسی (STD) را که بر اثر باکتری ایجاد می‌شوند، با موفقیت درمان می‌کنند.

دیابت یکی از ریسک فاکتورهای شناخته شده برای سلامت قلبی عروقی است. مطالعات نشان داده‌اند که افراد دچار دیابت بیش از 50 درصد بیشتر از افراد غیر مبتلاء به این بیماری در معرض خطر حملة قلبی قرار دارند. اما برای مردان دچار دیابت نوع 2، یک مطالعة تازه به این نتیجه رسیده است که وایاگرا / Viagra، داروی مورد استفاده در درمان اختلال نعوظ، می‌تواند خطر حملة قلبی را کاهش و احتمال ادامة زندگی را در بیمار افزایش دهد.