دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

داروی ارتریت تنگی مجرای دریچه آئورت را درمان می‎کند

دارویی که فعلاً برای درمان ارتریت روماتوئید استفاده می‎شود این پتانسیل را دارد که اولین داروی همۀ دوران‎ها باشد که از تنگی مجرای دریچه آئورت پیشگیری می‎کند. این، نوعی بیماری شایع و کشنده است که بنا به تخمین‎ها 50 درصد افراد مسن در آمریکا از آن رنج می‎برند. تنگی مجرای دریچه آئورت بر اثر کلسیفیکاسیون (استخوانی شدن) دریچۀ آئورت رخ دهد، نوعی بیماری که با تشکیل رسوب کلسیم در دریچه آئورت قلب مشخص می‎شود، و در میان سالمندان بیشترین شیوع را دارد.