دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

روده سالم به معنی پیری سالم است

پیری، سالخوردگی، کهنسالی، میکروبیوتا، ریبوزوم، توالی RNA، میکروبیوم روده، 100 سالگی، روده سالم، تنوع میکربی روده

تفاوت‎های اساسی در ترکیب میکروبی روده فقط در سنین زیر 20 سال وجود دارد. در فاصلۀ سنین 30 تا 100 سال میکروبیوتای رودۀ افراد به میزان زیادی یکسان است

تحقیق جدید نشان می‎دهد، سالمندان بسیار سالم چنین به نظر می‎رسد که همان ترکیب میکروبی افراد سالم 30 ساله را در رودۀ خود دارند. دانشمندان میکروبیوتای رودۀ بیش از 1000 فرد بسیار سالم در سنین بین 3 تا 100 سال را تجزیه و تحلیل کردند و یافته‌ها در نشریۀ mSphere منتشر شده است. مطالعه چند دستاورد اصلی داشت. نخست اینکه ترکیب میکروبی سالخوردگان بسیار سالم مشابه افراد سالم منتهی دهه‌‏ها جوان‌تر بود. دوم اینکه محققان پی بردند که تفاوت‎های اساسی در ترکیب میکروبی روده فقط در سنین زیر 20 سال وجود دارد. در فاصلۀ سنین 30 تا 100 سال میکروبیوتای رودۀ افراد به میزان زیادی یکسان است.

یبوست و خطر بیماری‌های کلیوی

یبوست، بیماری کلیوی

بر مبنای داده‌های انستیتو ملی دیابت و دستگاه گوارش و بیماری‌های کلیوی (NIDDK) فقط در ایالات متحد آمریکا 42 میلیون نفر از مشکل یبوست رنج می‌برند.

یبوست یکی از مشکلات دستگاه گوارش است که صدها میلیون نفر در جهان از آن رنج می‌برند. اگرچه این اختلال به خودی خود به ندرت خطرناک است، تحقیق تازه عنوان می‌کند که یبوست می‌تواند نشانة ضعف سلامت کلیه‌ها باشد. بر مبنای داده‌های انستیتو ملی دیابت و دستگاه گوارش و بیماری‌های کلیوی (NIDDK) فقط در ایالات متحد آمریکا 42 میلیون نفر از مشکل یبوست رنج می‌برند. عوارض ناشی از یبوست نادرند، اما یبوست مزمن و درازمدت می‌تواند به مشکلات جدی برای سلامت منجر شود. مطالعات پیشین یبوست را به افزایش ریسک بیماری‌های قلبی عروقی مرتبط دانسته‌اند، و احتمال این ارتباط را از ناحیة تأثیرات یبوست بر باکتری‌های روده دانسته‌اند.

ارتباط میان روده، مغز و سیستم ایمنی تقویت شد

در طول سالیان اخیر، محققان به اصطلاح عوامانة "با روده حرف می‌زند" پس‌‌زمینه‌ای علمی بخشیده‌اند. برهم‌کنش میان دو سیستم آرام آرام در حال آشکار شدن است. تحقیق تازه چنین درمی‌یابد که فعل و انفعال میان روده و مغز می‌تواند نقشی در سیستم ایمنی نیز داشته باشد. مغز و روده با شبکة متراکمی از نورون‌ها به هم مرتبط هستند. جای شگفتی نیست که این ارتباط پاسخ‌گوی پیام‌های گرسنگی و احساس سیری باشد.