دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

آیا آفت‌کُش شیر باعث تقویت خطر بیماری پارکینسون می‌شود؟

بر مبنای مطالعة تازه‌ای که در نشریة نورولوژی منتشر شده است، هپتاکلر اپوکساید – آفت‌کشی که تا دهة 1980 به کار می‌رفت و در همان زمان در شیر یافت شد – ممکن است با نشانه‌های بیماری پارکینسون در مغز مرتبط باشد.

زهر بی‌مانند مار کُشنده و درمان‌های نوین برای درد

به تازگی کشف شده است که ترکیبات زهر نوعی مار کُشنده و بسیار زیبا – موسوم به "کُشندة کُشنده‌ها" می‌تواند به ایجاد درمان‌های ضد درد جدید برای انسان منجر شود. یک مطالعة بین‌المللی بر روی مار آبی مرجانی درمی‌یابد سمی که شکار این نوع مار را فلج می‌کند عملکردی متفاوت از زهر فلج کنندة انواع دیگر مارها دارد. محققان می‌گویند، فایدة این نوع زهر برای مدیریت درد می‌تواند در روشی باشد که زهر بر روی یکی از کانال‌های سدیم اعمال می‌کند.

کودکان در تماس مدام با مواد شیمیایی سمی لوازم خانگی قرار دارند

بر مبنای مطالعه‌ای به رهبری دانشکدة بهداشت عمومی انستیتو میلکن در دانشگاه جُرج واشینگتن، غبار لوازم خانگی افراد را در معرض مواد شیمیایی سمی قرار می‌دهد که با مشکلات جدی سلامت مرتبط هستند. محققان می‌گویند که کودکان مشخصاً در معرض خطر قرار دارند.