دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

پیامدهای ناگوار ساعت کار طولانی

در این مطالعه بر این نکته تأکید شده که ساعات کار طولانی با اضطراب، علایم افسردگی و اختلالات خواب ارتباط داشته‌اند. از طرف دیگر این علایم با بروز دیابت در ارتباط هستند. با این حال ارتباط مستقیم بین ساعات کار طولانی و بروز دیابت تیپ 2 در تعداد کمی از مطالعات بررسی شده‌اند.با عنایت به این نکته، این تیم تحقیقاتی، بزرگ‌ترین مطالعه برای بررسی ارتباط میزان ساعات کاری با خطر دیابت تیپ 2 را انجام داده‌اند. ساعات کار طولانی در شغل‌های با درآمد پایین، خطر بروز دیابت نوع 2 را تا 30% افزایش می‌دهد.