plg_search_sppagebuilder
دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

کنگرة طب اطفال، اولین کنگره‌ای بود که بعد از انقلاب از نو برقرار شد؛ به نام دکتر قریب و بزرگداشت او بود (بهمن 1358). این کنگره خوشبختانه همه ساله، به همت همکارانم برگزار می‌شود

ارزش درستکاری و لذت درونی آن، برای وجدان پاک انسان با هیچ موهبتی قابل مقایسه نیست

مصاحبه
مرکز طبی کودکان، نفرولوژی کودکان، دکتر بهروز برومند، دکتر قمر هاشمی، بیماری کلیه در کودکان، محمدرضا شاه پهلوی، بیمارستان راه‌آهن، دکتر محمد قریب، استئومیلیت، سنگ کلیه

کنگرة طب اطفال، اولین کنگره‌ای بود که بعد از انقلاب از نو برقرار شد

مصاحبه
پروفسور محمدحسن کریمی‎نژاد، دکتر حسین نجم‎آبادی، آزمایشگاه ژنتیک، دانشگاه تهران، آسیب‌شناسی، دکتر مسلم بهادری، دکتر ضیاء عبدالحمود شمسا، شاهنامه فردوسی

وقتی مجبور باشید که از روش خاص پیروی کنید، اصلاً فکر نمی‌کنید که از آن بهتر وجود داشته باشد. یکی از مواردی که در آمریکا شایع است این است که همیشه می‌گویند از اینکه هست می‌تواند بهتر باشد. این اساس، باعث پیشرفت می‌شود

مصاحبه
آگهی